Čitalačka značka 2019.

Позивамо Вас на завршну свечаност манифестације „Читалачкa значкa“

28. мај,

11 часова,

Народно позориште „Тоша Јовановић“ Зрењанин